Vieiros

Vieiros de meu Perfil


Columnas

Farruco Graña

Todavía non digo aínda (e 2)

Dos anos 70 cara a adiante, cada vez de xeito máis intenso, o proceso de castelanización da nosa sociedade, nomeadamente da nosa mocidade, emprendeu unha senda imparábel. Os datos están aí. Son esmagadores. Con todo, hai unha novidade. Máis que nunca, a xente está capacitada para poder falar, ler e...


Xurxo Martínez González

Non me sexa trécole!

(8) Dinlle así polo Brollón a aqueles que lle dan ao pico sen saber do asunto. Adoita pasar. Nun debate cómpre non caer en erros que o contrario poida obxectivamente demostrar como tales ou dicir paifocadas que movan ás gargalladas e rematen por ridiculizar a exposición....


Manuel González López

A bolsa e a racionalidade dos mercados

(4) Cando nas aulas de Economía nos explicaban aquelo da competencia perfecta dos mercados era usual indicar que na realidade os mercados son imperfectos e só un, o mercado de valores, se aproxima a ese suposto ideal. Isto é así porque a competencia perfecta acádase cando existe un número elevado de...


Concha Rousia

Crónicas do Brasil: A Academia Brasileira de Letras e o Real Gabinete Português de Leitura

(16) A verdadeira viagem não acaba nunca, e muito menos acaba quando o corpo regressa ao lugar de partida. O meu corpo chegou no dia 12 de Abril, e desde esse dia até o 22 esteve a gravitar por algum lugar afastado de minha consciência. Hoje, dia 22, acordei e vi que tudo estava no seu lugar. Beijei...


Raúl Asegurado Pérez

A fraternidade e a economía

(1) O sistema financeiro capitalista é unha das máis tenaces ferramentas de dominación que posúe a lóxica ultraliberal. Nos estados nacionais estas encádranse principalmente no sistema financeiro, nos bancos e caixas.


Xoán Vázquez

E coma Grecia, os demais

(34) Leo no New York Times - na máis absoluta incredulidade -  que o Servizo Civil en Grecia representa case  un de cada tres traballos. Pauso. Non dou creto do que leo e regreso ao principio do artigo. E non, non hai dúbida, é o que di: un de cada tres.


José Luis Forneiro

Gaiferos de Mormaltán: Cantiga medieval? Romance tradicional?

(17) Hai quem diga os mitos serem inerentes à condiçom humana, porém para outras pessoas, como o escritor francês Albert Camus, só os medíocres precisariam deles, Inicialmente, a modernidade, nascida nas Luzes do século XVIII contra o império intelectual da Igreja, e caracterizada pola liberdade de...


Anxo Louzao

Pacto pola Educación: o ensino concertado sae gañando

(1) Desde a presentación das bases para o “Pacto social e político de Educación” até o texto definitivo que nos presentou o ministro de Educación, o día 22 de abril, a CIG percibiu que estabamos ante unha proposta que, dificilmente, poderiamos asumir porque diverxía do obxectivo de reforzar o ensino...


Farruco Graña

Todavía non digo aínda (1)

(30) Dos anos sesenta cara a atrás, os que nacemos en barrios, no seno de familias de orixe labrega, ou de pescadores ou calquera outros oficios propios de clases populares, tivemos na nosa inmensa maioría o galego como primeira lingua. Tamén tivemos como compañeiros de viaxe un feixe de prexuízos digló...


Ernesto Vázquez Souza

Perder os estribos

(43) Por rem dizem que as alymarias per natureza se regem, e os boos homeens per razom, e aquesto nom se faz a todos, por que os menos se gouernam per ordenãça della, e os mais per o deseio da uõotade, e fazem esta deferença, hutis por auerem nas cousas, tam curto saber nom conhecem o que he bem, e mal,...